Slipad asfalt på e4

Slipad asfalt – stora fördelar

Slipad asfalt har visat sig ge stora fördelar över den klassiska oslipade asfaltbeläggningen. Bullernivån minskar med 1-3 decibel och rullmotståndet minskas med hela 4-7 procent.

– Det är lovande resultat som vi vill gå vidare med, säger ULf Sandberg, forskare på VTI.

Betonggolv har länge slipats för att minska slitage på truckar och andra fordon, men det är inte förens nu man testat att slipa asfalt.

Första testet av slipad asfalt

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomförde det första testet på E4:an genom Huskvarna, som redan var belagd med bullerdämpande asfalt. Trots att asfalten redan var bullerdämpande hjälpte det alltså enormt att slipa vägen. VTI säger dock att flera frågor kvarstår, t.ex. hur länge den slipade ytan behåller sina positiva effekter.

Läs mer på VTI:s hemsida: framtidens väg – slipad.