Partikelhalter i asfalt

Höga partikelhalter från asfalt

Många kommuner har börjat uppmärksamma problem med höga partikelhalter i samband med asfaltsvägar som är vältrafikerade.

En kommun som arbetar aktivt mot detta problem är Norrköpings kommun.

Höga partikelhalter kan leda till andningsbesvär och till och med allvarliga sjukdomar som lungcancer. För mer information om höga partikelhalter och vad det innebär se wikipedias sida om luftburna partiklar.

För dig som vill lägga asfalt innebär detta sannolikt inget större problem eftersom lågtrafikerade vägar inte orsakar höga partikelhalter. Vältrafikerade vägar däremot har mycket slitage på sina vägar från dubbdäck och konstant belastning. Partiklar från asfalten rivs upp och hamnar i luften och om det vill sig illa – i någons lungor.

Minska partikelhalterna

För att minska partikelhalterna är det viktigt att lägga en asfalt med god kvalitet och mycket hård slityta. Det är lika viktigt att underhålla ytan och byta ut slitlagret vid behov. Med en hård slityta kan inte bilarns dubb slita loss partiklar lika lätt och partikelhalten sänks. På våren när det börjar bli torrt kan man behöva använda dammbindningsmedel som sprids ut över asfalten för att binda fast lösa partiklar så de inte tar sig ut i fria luften.