Lägga asfalt själv – så gör du

Om du vill lägga asfalt på exempelvis din garageuppfart så är förarbetet en mycket viktig del för att uppnå bra slutresultat som håller i flera år.

Underst bör man ha en fiberduk som materialavskiljare. Nästa lager är ett förstärkningslager av bergkross 0/90 för att göra marken stakare och stabilare, sist fyller man på med finare bergkross 0/32. Därefter lägger man asfalt som övrsta slitlager. Beroende på underliggande mark och temperaturkrav kan det behövas ett grövre slitlager av asfalt under det översta, fina, slitlagret.

Olika lager för asfalt

  • Fiberduk/markdus som materialavskiljare
  • Förstärkningslager av grov bergkross, 0/90
  • Bärlager av finare bergkross, 0/32
  • Asfalt överst som slitlager/yta

För att åstadkomma lager enligt ovan behöver man generellt en grävmaskin/schaktmaskin, en lastbil för att köra dit stenkross och asfalt, samt en handvält och en ångvält för att platta och härda asfalten.

Laga asfalt själv, reparera hål i asfalt

Mindre lagningar av befintlig asfalt kan man göra själv. Är det en större yta eller garageuppfart som ska asfalteras behöver man en ordentlig asfaltsläggare samt vält.
För att lägga asfalt själv kan man med fördel använd kall asfalt, som finns att köpa i välsorterade butiker. Den kalla asfalten härdar när man lagt ut den och lämpar sig väl för att laga asfalt.

Man kan även hetta upp vanlig asfalt över 120c med en ugn eller liknande och sedan använda den flytande asfaltsmassan för att reparera asfalten.
Stor försiktighet rekommenderas pga. den höga temperaturen som krävs för att få asfalten flytande.

En film om asfaltering

Videon ovan visar hur tre duktiga asfaltläggare asfalterar en parkeringsplats med lastbil, handvält och ångvält. Mycket intressant för alla som är intresserade av asfalt!