Röd asfalt

Röd asfalt väcker uppmärksamhet

I Uppsala har kommunen markerat vissa cykelövergångar med röd färg på asfalten. Tanken är att uppmärksamma trafikanter om att här måste du ha fullgod uppsikt.

Frågan är om det inte riskerar att bli kontraproduktivt eftersom bilisterna lätt uppfattar den röda markeringen som att de ska lämna företräde, när det egentligen är cyklisterna som står för väjningsplikten. Det återstår att se vilket resultat Uppsala kommuns testprojekt kommer fram till.

Röd asfalt,

Det är vanligt bland annat i Holland att färga asfalten röd på cykelvägarna för att uppmärksamma bilister om sin positionering vid övergångar och framförallt för att få gångtrafikanter att inte vandra ut mitt ivägen för cyklisterna. En mycket effektiv metod som inte riktigt anammats i Sverige ännu, mer än på lokalt förekommande nivå.

Färga asfalten själv

Vill man själv få en annan färg på sin asfalt kan man måla asfalten med för ändamålet avsedd färg – kolla med lokal färgfirma. Har man stor budget får man dock allra bäst resultat och minst underhåll genom att blanda ned färg direkt i asfaltsmixen.

Källa UNT