Alla inlägg av admin

Röd asfalt väcker uppmärksamhet

I Uppsala har kommunen markerat vissa cykelövergångar med röd färg på asfalten. Tanken är att uppmärksamma trafikanter om att här måste du ha fullgod uppsikt.

Frågan är om det inte riskerar att bli kontraproduktivt eftersom bilisterna lätt uppfattar den röda markeringen som att de ska lämna företräde, när det egentligen är cyklisterna som står för väjningsplikten. Det återstår att se vilket resultat Uppsala kommuns testprojekt kommer fram till.

Röd asfalt,

Det är vanligt bland annat i Holland att färga asfalten röd på cykelvägarna för att uppmärksamma bilister om sin positionering vid övergångar och framförallt för att få gångtrafikanter att inte vandra ut mitt ivägen för cyklisterna. En mycket effektiv metod som inte riktigt anammats i Sverige ännu, mer än på lokalt förekommande nivå.

Färga asfalten själv

Vill man själv få en annan färg på sin asfalt kan man måla asfalten med för ändamålet avsedd färg – kolla med lokal färgfirma. Har man stor budget får man dock allra bäst resultat och minst underhåll genom att blanda ned färg direkt i asfaltsmixen.

Källa UNT

Nya metoder hos irländska asfaltsläggare

De senaste åren har de flesta svenskar fått vänja sig vid irländska asfaltsläggare som lurar och bedrar, eller i bästa fall, lyckas lägga en undermålig asfalt som ej håller god kvalitet. Det allmäna rekommendation är att inte anlita utländska asfaltsläggare utan istället använda en lokal entreprenör.

Grävde upp uppfarten – utan lov

En som fick erfara en ny metod bland oseriösa asfaltsläggare var Per-Eric i Göteborg. Han fick besök en eftermiddag av några asfaltsläggare som på knackig engelska tyckte att han skulle lägga stenplattor på sin asfalterade uppfart. Per-Eric tackade nej till detta.

Några dagar senare när han kom hem efter jobbet så hade asfaltsläggarna brutit upp hans asfalt och hans mur och lämnat i en stor hög. Chockad och förbluffad ifrågasatte han givetvis detta och då menade asfaltsläggarna att han ingått i ett avtal dagarna innan och visade upp en osignerad offert.

Polisen – betala inte

I Per-Erics fall så kommenterade polisinspektör Per Nydahl spektaklet och sa att man ska aldrig betala till dessa skojare/irländska asfaltsläggare. Man ska neka och säga att man ej är intresserad om dom erbjuder sig att göra något asfaltsarbete. Fortsätter dom vara påstridiga ska man ringa polisen omgående.

Nytt fall i år

Även i Stockholm har den här nya metoden av lurendrejeri dykt upp. Asfaltsläggare grävde upp tomten utan att ägaren hade godkänt eller för den delen ens varit intresserad. Ägaren krävdes på pengar för utfört arbete och det hela slutade med fysiskt bråk så att polisen larmades och fick rycka ut. Källa.

Höga partikelhalter från asfalt

Många kommuner har börjat uppmärksamma problem med höga partikelhalter i samband med asfaltsvägar som är vältrafikerade.

En kommun som arbetar aktivt mot detta problem är Norrköpings kommun.

Höga partikelhalter kan leda till andningsbesvär och till och med allvarliga sjukdomar som lungcancer. För mer information om höga partikelhalter och vad det innebär se wikipedias sida om luftburna partiklar.

För dig som vill lägga asfalt innebär detta sannolikt inget större problem eftersom lågtrafikerade vägar inte orsakar höga partikelhalter. Vältrafikerade vägar däremot har mycket slitage på sina vägar från dubbdäck och konstant belastning. Partiklar från asfalten rivs upp och hamnar i luften och om det vill sig illa – i någons lungor.

Minska partikelhalterna

För att minska partikelhalterna är det viktigt att lägga en asfalt med god kvalitet och mycket hård slityta. Det är lika viktigt att underhålla ytan och byta ut slitlagret vid behov. Med en hård slityta kan inte bilarns dubb slita loss partiklar lika lätt och partikelhalten sänks. På våren när det börjar bli torrt kan man behöva använda dammbindningsmedel som sprids ut över asfalten för att binda fast lösa partiklar så de inte tar sig ut i fria luften.

Farligt med blödande asfalt – Trafikverket varnar

I sommartider med höga temperaturer dygnet runt så kan vägarna drabbas av det som kallas för blödande asfalt.

Blödande asfalt innebär att bindemedlet i asfalten på grund av värmen tränger upp förbi stenkrossen och lägger sig överst. En yta med endast bindemedel på blir mycket hal och kan orsaka trafikolyckor. Skulle det dessutom regna ovanpå en väg med blödande asfalt blir det som att köra bil på en skridskobana.

Trafikverket varnar för blödande asfalt

Man kan inte säga var och när detta inträffar, utan bara konstatera fenomenet. Som trafikant gäller det att vara uppmärksam, hålla avståndet och inte köra för fort, säger Lennart Helsing.

Tyvärr kan man inte förutspå exakt under vilka omständigheter som blödande asfalt uppkommer. Däremot är risken för blödande asfalt avsevärt större under stekande sol.

Läs mer – länkar

Slipad asfalt – stora fördelar

Slipad asfalt har visat sig ge stora fördelar över den klassiska oslipade asfaltbeläggningen. Bullernivån minskar med 1-3 decibel och rullmotståndet minskas med hela 4-7 procent.

– Det är lovande resultat som vi vill gå vidare med, säger ULf Sandberg, forskare på VTI.

Betonggolv har länge slipats för att minska slitage på truckar och andra fordon, men det är inte förens nu man testat att slipa asfalt.

Första testet av slipad asfalt

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomförde det första testet på E4:an genom Huskvarna, som redan var belagd med bullerdämpande asfalt. Trots att asfalten redan var bullerdämpande hjälpte det alltså enormt att slipa vägen. VTI säger dock att flera frågor kvarstår, t.ex. hur länge den slipade ytan behåller sina positiva effekter.

Läs mer på VTI:s hemsida: framtidens väg – slipad.