En ångvält

Asfalt och asfaltering

När man pratar om asfalt så menar man generellt asfaltbetong, en mix skapad av krossad sten och bitumen.

Välpackad asfalt
Välpackad yta, med en del stora bitar kross

Ursprunglig användning av asfalt

Bitumen är ett bindningsmedel som används i asfalt. Bitumen har i tusentals år använts som tätskikt på hustak och andra byggnader, långt innan det användes till asfalttillverkning.
Asfalt användes för första gången år 1824 i Paris. Belagda asfaltvägar som vi har idag uppfanns 1872 efter att Edward de Smedt förfinat processen att skapa mycket välpackad asfalt.
Den välpackade asfalten lades först i New York 1877 och spreds sedan snabbt världen över.

År 1901 förfinades processen för att göra asfalt ytterligare av Edgar Purnell Hooley. Han fick patent på tillvägagångssättet att blanda tjära och sten innan utläggning, följt av hård packning med en vält. Detta är den variant av asfalttillverkning som fortfarande används än idag.

Material och råvaror

Naturasfalt förkommer i 4 st sjöar världen över. Denna typ av naturasfalt används ibland som tillsats till asfaltbetong för att skapa högre styvhet och minska risken för deformation. Bitumen utvinns från raffineringen av råolja. Bitumen är oftast flytande i temperaturer över 120c, medans det härdar i lägre temperaturer och blir hårt samt elastiskt. Stenen som används till asfalt varieras i både material och storlek beroende på vad för karaktäristik man vill uppnå med den färdiga asfalten. En generell blandning i Sverige innehåller ca 6% bindemedel (bitumen) och resten krossad sten.

Läs mer

Kolla in våra länkar till höger så kan du få veta mer om t.ex. bra pris på asfalt, hur du lägger asfaltbetong själv – och mycket annat.